Major piech. st. sp.
Lucjan Kazimierz STOKOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Ksawera Kozłowska

Data urodzenia

1 XII 1886

Miejsce urodzenia

Zamość pow. radomszczański

Życiorys cywilny

Podczas I wojny światowej w armii rosyjskiej Potem w II Korpusie Wschodnim Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 35 pp SPchor. w Warszawie Od 1925 w KOP Od 1928 dca baonu 57 pp. W 1933 przeniesiony w stan spoczynku Przydzielony do OK I Awansowany do stopnia mjr w 1928

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2948; CAW, Ap 560, VM 75–7050; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry