Pułkownik w stanie spoczynku
Edward BARANOWICZ


Imiona rodziców

Fabian, Anna Pruszewska

Data urodzenia

28 V 1885

Miejsce urodzenia

Majątek Dorohowo woj. nowogródzkie

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej Żołnierz II Korpusu Polskiego w Rosji

CV wojskowe

Wojna 1918–1921 Żołnierz 5 Pułk Ułanów W 1939 ranny w Brześciu n. Bugiem

Życiorys cywilny

Od 1929 rejonowy inspektor koni w Rzeszowie Od 1933 w Gródku Jagiell. Mieszkał w Dorohowie

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 029/2 IV 1940 AM 275

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 4346, Krzyż Walecznych4/680, Krzyż Niepodległości 16 III 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry