Przodownik PWŚl.
Alfons SŁAWIK


Imiona rodziców

Antoni, Albertyna Kostek

Data urodzenia

30 X 1901

Miejsce urodzenia

Nowy Bytom

CV wojskowe

Od stycznia 1919 w POW Górnego Śląska w Dziergowicach Uczestnik powstania 20/21 VI 1919 Aresztowany przez Grenzschutz zbiegł Przedostał się do Polski W WP ochotniczo od 16 VII 1919 w 12 komp. 1 pułku Strzelców Bytomskich Uczestnik wojny 1920, 167 pp, kpr. Od 12 VIII 1920 urlopowany do akcji plebiscytowej Brał udział w II śląskim powstaniu jako dowódca komp. Z polecenia POW wstąpił 1 X 1920 do PG.l. Tam służył do 25 VIII 1921, wachm. W III powstaniu w 3 szw. I brygady szturmowej Następnie ponownie w PGŚl.w Lublińcu Tam został pobity przez Niemców i 25 VIII 1921 zwolniony jako niezdolny do służby Od 15 X 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. W PWŚl. od 11 VII 1922 Służbę pełnił w pow. rybnickim - na Posterunkach: Gran. Olza (do 31 I 1924), Jastrzębie Górne, Boguszowice (1928), w eksp. śledcz. Komendy Pow. Rybnik (do 17 V 1934), następnie w pionie śledcz. Post. Wodzisław Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (63)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry