Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r70616795522478,KALITA.html
2023-03-22, 04:32

Posterunkowy PP
Władysław KALITA


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

1906

CV wojskowe

Służbę pełnił m.in. w pow. olkuskim – do 2 IV 1936 na Posterunku w Sławkowie, skąd przeniesiony został na Posterunku w Bolesławiu Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (94)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony