Porucznik
Jerzy JANKOWSKI


Imiona rodziców

Bronisław, Filomena Strzałka

Data urodzenia

1 VII 1912

Miejsce urodzenia

Majątek Tucza pow. nieświeski

CV wojskowe

SPArt. (1934) Podporucznik mianowany starsz. 15 VIII 1934 Porucznik 19 III 1938 Oficer baterii w 25 pal.

Życiorys cywilny

Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie (1931)

Małżonka i dzieci

Zofia Zielińska

Obóz jeniecki

Lista wywozowa

L.W. 054/3 5 V 1940

Miejsce śmierci

Informacje archiwalne

CAW, AP 3750 MiD WIH

Opcje strony

do góry