Posterunkowy PWŚl.
Dominik PIETRZYK


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1909

CV wojskowe

W PWŚl. w Kdzie Rez. w Katowicach do 27 XII 1936 Następnie służył w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki 2 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 21 XII 1938 na Posterunku Świerczyniec pow. pszczyński Od 20 VII 1939 ponownie w Kdzie Rez. w Katowicach

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (15), 1368

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry