Starszy posterunkowy PWŚl.
Józef SZOŁTYSIK


Imiona rodziców

Adam, Barbara Bubalik

Data urodzenia

15 III 1891

Miejsce urodzenia

Radzionkowie

CV wojskowe

Od 1 III 1919 do 1 XI 1921 w POW Górnego Śląska Uczestnik powstań śląskich i działacz plebiscytowy W PWŚl. od 1 XII 1922 Służył w II Komis. w Królewskiej Hucie (do 30 VI 1923) W Komisariace w: Radzionkowie pow. tarnogórski (do 1 VI 1925) Cieszynie (do 31 VII 1926) Tarnowskich Górach (do 15 VIII 1928) W pow. świętochłowickim na Posterunku w Brzezinach (do 1 X 1930) Przeniesiony do Komisariatu w Szarleju Następnie w Komisariace w Zebrzydowicach pow. cieszyński We wrześniu 1939 na Posterunku w Piekarach śląskich pow. świętochłowicki Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/2 (33), 1745

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry