Kapitan piech. st. sp.
Karol KORZELSKI


Imiona rodziców

Kazimierz, Katarzyna Hryniewicz

Data urodzenia

3 XI 1890

Miejsce urodzenia

Olesko pow. złoczowski

Życiorys cywilny

Podczas I wojny światowej w armii austriackiej W WP od 1918 w 1 p. podh Następnie w 40 pp Ranny W 1922 służyłw26 pp Adiutant baonu Referent oświatowy pułku Awansowany do stopnia Kapitan starsz. 1 VI 1919 Przeniesiony w stan spoczynku Z przydziałem do oficerskiej kadry OK II Osadnik wojskowy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1607; CAW, Ap 11161, 21741; MKat., Zbiór rel. i opr.; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry