Starszy posterunkowy PWŚl.
Tadeusz SZPARAGA


Imiona rodziców

Jan, Wanda Grabowska

Data urodzenia

29 V 1899

Miejsce urodzenia

Włocławek

CV wojskowe

W WP od 8 XII 1918 do 28 XII 1921 W PWŚl. od 15 I 1924 Służbę pełnił w Katowicach - w Kdzie Rez. do 18 II 1924 W I Komis. 18 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 21 XII 1938 do września 1939 w Komisariace w Pietwałdzie Starszy posterunkowy mian. 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/1 (24), 2393

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry