Starszy posterunkowy PWŚl.
Jerzy Albert KĘDZIOR


Imiona rodziców

Franciszek, Marianna

Data urodzenia

1 IX 1895

Miejsce urodzenia

Piasek

CV wojskowe

Uczestnik powstań śląskich W PWŚl. od 23 VIII 1922 Służbę pełnił w pow. świętochłowickim – na Posterunku w Rudzie, w Komisariace w Łagiewnikach (do 1 VI 1929), na Posterunku w Chropaczowie (do 21 XII 1932), Post. Gran. w Łagiewnikach (do 14V1939), skąd przeniesiony został na Posterunku w Pawonkowie pow. lubliniecki Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/3 (32), 817

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry