Starszy przodownik PP
Józef WOŁĄGIEWICZ


Imiona rodziców

Aleksander, Jolanta

Data urodzenia

19 III 1897

Miejsce urodzenia

Brześć n. Bugiem

CV wojskowe

W policji od 1 VIII 1921 Służbę pełnił w woj. poleskim, m.in. w pow. brzeskim Od 1 IX 1929 komendant Posterunku w Domaczewie Od 15 VII 1934 komendant Posterunku w Dmitrowiczach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy przodownik mian. 1 VII 1924

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (50), 460

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry