Posterunkowy PP
Teofil MARCHLEWSKI


Imiona rodziców

Jan, Marianna Tyburza

Data urodzenia

22 III 1896

Miejsce urodzenia

Niemieckie Brzozie

CV wojskowe

Przez wiele lat służbę pełnił w policji woj. łódzkiego We wrześniu 1939 na Posterunku w Wilczynie pow. koniński

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (65), 5568

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry