Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r72626585,LUKASZEWICZ.html
2022-05-24, 11:35


Ignacy ŁUKASZEWICZ


Imiona rodziców

Stefan, Zofia Darewska

Data urodzenia

30 X 1888

Miejsce urodzenia

Starzyn

CV wojskowe

Żołnierz Legionów Polskich Uczestnik wojny 1920 W l. 1923-1925 urzędnik więzienny m.in. w Wołkowysku W 1939 sekretarz gminny w Turzcu pow. stołpecki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (50), 105/6161

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony