Starszy posterunkowy PWŚl.
Franciszek KACZMAREK


Imiona rodziców

Jan, Maria Solbieda

Data urodzenia

8 I 1900

Miejsce urodzenia

Borek

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 W PWŚl. od 18 VI do 19 IX 1923 jako kursant w GSzPWŚl. w Świętochłowicach. Potem skierowany na Posterunku w Strzybnicy pow. tarnogórski, następnie na Posterunku w Ligocie pow. bielski (do 1 X 1926), skąd przeniesiony do Komisariatu w Bielsku, gdzie pełnił służbę co najmniej do 1931 We wrześniu 1939w Komisariace w Nowej Wsi pow. katowicki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/4 (14), 3842

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry