Przodownik PWŚl.
Wiktor SWACZYNA


Imiona rodziców

Paweł, Joanna Burjan

Data urodzenia

1 X 1892

Miejsce urodzenia

Karwina

CV wojskowe

Od 30 I 1920 do 14 VII 1922 . Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. Służył w Komisariace Zebrzydowice pow. cieszyński (do 19 VII 1925) W I Komis. Królewska Huta w służbie mundurowej (do 14 IX 1926) Sekcji śledcz. (do 1 III 1927) W Zebrzydowicach zarówno w Komisariace jak i na Posterunku w służbie mundurowej (do 23 VI 1938), potem śledcz. Od 21 XII 1938 do września 1939 w Wydziale śledczym we Frysztacie Przodownik mian. 1 VII 1928

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 037/4 (3), 1487

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry