Starszy posterunkowy PWŚl.
Adolf KUCZATY


Imiona rodziców

Jan, Joanna Topiasz

Data urodzenia

8 V 1886

Miejsce urodzenia

Karwina

CV wojskowe

W I wojnie w armii austriackiej Od 24 XI 1918 do 14 VII 1922 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego Następnie w PWŚl. Służbę pełnił na Posterunku w: Lesznej Górnej pow. cieszyński (do 4 VI 1925), w pow. lublinieckim – w Herbach Śląskich (do 15 VII 1928) i Woźnikach (do 1 III 1931), w Kamieniu (Brzozowice Kamień) pow. świętochłowicki (do 20 XII 1938), od 21 XII 1938 na Posterunku w Wojkowicach na Zaolziu Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (51), 2123

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry