Podkomisarz PW.L.
Tomasz CICHOS


Imiona rodziców

Piotr, Franciszka

Data urodzenia

3 III 1893

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej, skierowany do PG.l. Uczestnik III powstania śląskiego W PW.l. od 19 VI 1922 w stopniu st. przod. Służbę pełnił w Kdzie Miasta Królewska Huta (do 16 XII 1926) i w pow. katowickim, m.in. od 1 VII 1928 p.o., potem kier. Komis. Nowa Wie.. Od 5 VII 1933 do 6 II 1939 kmdt Post. Oficerskiego Janów, następnie kier. II Komis. m. Chorzowa Od maja do września 1939 ponownie na Post. Oficerskim Janów.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/2 (7), 6029

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry