Starszy posterunkowy PWŚl.
Stanisław JAROSZYŃSKI


Imiona rodziców

Hieronim,

Data urodzenia

25 IV 1895

Miejsce urodzenia

Mieścisk

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Od 29 XII 1918 do 9 II 1919 brał czynny udział w powstaniu wielkopolskim Następnie (do 23 III 1923) w WP Plutonowy W PWŚl. od 1 II 1924 Służył w pow. świętochłowickim – od 6 III 1924 do 18 VII 1934 w Komisariace Hajduki Wielkie, skąd przeniesiony został na Posterunku Dąbrówka Wielka We wrześniu 1939 służył w Komisariace w Chorzowie pow. katowicki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (94), 1264

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry