Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7334490681,LOJAK.html
18.05.2024, 12:26

Podpułkownik dypl. piech.
Tadeusz Edward ŁOJAK


Imiona rodziców

Teodor, Józefa Wunsch

Data urodzenia

2 X 1893

Miejsce urodzenia

Przemyśl

Życiorys cywilny

Austriacka Akademia Wojskowa w Wiener Neustadt (1914) W WP od 1918 Brał udział w walkach o Przemyśl i w odsieczy Lwowa. Uczestnik działań wojennych 1918–1920 Następnie w 37 pp i sztabie II Armii Ukończył WSWoj. (1925) Służył w DOK VIII, jako szef wydziału w MSWojsk. W 14 pp W latach 1938–1939 szef sztabu 29 DP

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2036; CAW, Ap 883+2186, KW 71/Ł459

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony