Starszy posterunkowy PP
Stanisław GIBAŁA


Imiona rodziców

Michał, Wiktoria Cupak

Data urodzenia

21 XI 1899

Miejsce urodzenia

Nozdrzec

CV wojskowe

Od 1 XI 1918 w żand. Kraj. Polskiej W WP od 1 IX 1919 do 5 I 1923, st. żand. Służbę w policji podjął 1 VII 1923 w Brześciu n. Bugiem Tam pełnił ją nadal we wrześniu 1939 Najpierw w Komisariace, od 1 X 1930 na Posterunku Kolejowym, od 4 V 1936 ponownie w Komisariace, od 1 III 1937 na Posterunku Kolejowym Brześć Centralny, od 12 I 1938 w II Komis. Starszy posterunkowy mian. w 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (12), 3616

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry