Wachm.
Władysław RZEŚNIOWIECKI


Imiona rodziców

Teofil, Karolina Woińska

Data urodzenia

18 X 1899

Miejsce urodzenia

Stara Sieniawa Podole

CV wojskowe

Szkoła Handlowa w Winnicy. Uczestnik wojny 1920. Osadnik wojskowy. Członek Związku Osadnik pow. sarneńskiego. Pracował w Komunalnej Kasie Oszczędnos ´ci w Sarnach.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Filipina Herman
Bezdzietny

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/4 27 IV 1940 AM 2523

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, Odrz. 7 VI 1937 MiD WIH

Opcje strony

do góry