Starszy posterunkowy PP
Władysław OSTROWSKI


Imiona rodziców

Ignacy, Józefa Cuba

Data urodzenia

21 X 1905

Miejsce urodzenia

Kielce

CV wojskowe

W policji od 28 IX 1929 Co najmniej od 1934 służbę pełnił w pionie śledcz. woj. wołyńskiego Ostatnio w Wydz. Śledcz. w Łucku Następnie w Krzemieńcu Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/5 (87), 5359

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry