Starszy posterunkowy PP
Wincenty TRUSZKOWSKI


Imiona rodziców

Walenty, Józefa

Data urodzenia

10 IV 1901

Miejsce urodzenia

Smołów

CV wojskowe

W WP od 1 III 1920 do 25 IV 1921 i od 16 V 1922 do 13 X 1923, kpr. Następnie w policji Przez wiele lat w służbie śledcz. woj. wołyńskiego – od 1 VII 1932 w Wydz. Śledcz. w Kowlu Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 062/2 (34), 6141

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry