Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r743440,ZUDRO.html
2022-06-27, 12:47

Starszy posterunkowy PP
Antoni ŻUDRO


Imiona rodziców

Gwidon, Adela

Data urodzenia

25 II 1898

Miejsce urodzenia

Zaścianek Borowszczyzna

CV wojskowe

W policji od 15 II 1924 Co najmniej od 1933 służbę pełnił w woj. nowogródzkim W 1938 w Komendzie Powiatowej w Wołożynie Od 10 II 1939 – także we wrześniu 1939 – komendant Posterunku w Hrycewiczach pow. nieświeski Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/3 (15), 201 1074

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony