Kapitan art.
Teodor Augustyn ZACHARJASIEWICZ


Imiona rodziców

Jan, Maria Christ

Data urodzenia

31 XII 1899

Miejsce urodzenia

Bochnia

Życiorys cywilny

W latach 1917–1918 służył w armii austriackiej. W WP od 1918 Uczestnik wojny 1918–1921 w szeregach 9 pap, w którym służył do 1926. Następnie w 5 i 7 dyonach art. plot. jako dca baterii i dca Szk. Podof W 1939 dca 13 baterii art. plot.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1161; MKat., 3294/A; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego; T. Mikulski, Biogramy jeńców..

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry