Starszy posterunkowy PP
Piotr ZIEMIAK


Imiona rodziców

Feliks, Agnieszka Świsterska

Data urodzenia

1 VI 1890

Miejsce urodzenia

Olszanik

CV wojskowe

Od 11 VI do 30 XI 1919 ochotniczo w Żand. Kraj. Polskiej w Samborze W policji od 1 XII 1919 na Posterunku w Samborze Od 5 I 1920 służył w Rez. PP w Przemyślu Od 17 V 1921 w Stanisławowie – w SK Od 1 VI 1922 wywiadowca w Komisariace Kolejowym Od 2 II 1925 na Posterunku Knihinin Kolonia Od 18 V 1932 w I Komis. Od 15 XI 1933 na Posterunku Kolonia Od 16 I 1939 – i nadal we wrześniu 1939 – w I Komis Starszy posterunkowy mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/3 (27), 2545

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry