Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r74973462,STANKIEWICZ.html
26.05.2024, 22:47

Podpułkownik dypl. piech. st. sp.
Witold Włodzimierz STANKIEWICZ


Imiona rodziców

Włodzimierz, Jadwiga Zajączkowska

Data urodzenia

4 III 1893

Miejsce urodzenia

Adamowo pow. brasławski

Życiorys cywilny

Służył w I Korpusie Wschodnim Członek POW Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach 27 pp jako dca baonu Po wojnie nadal w 27 pp Od 1922 w Szt. Gen. WP DOK VI WSWoj. (1924–1925) Następnie szef sztabu 26 DP Od 1938 w stanie spoczynku Pracował w dtwie OPL DOK VI. Ostatnio delegat Szt. Gł. przy Dyrekcji PKP Wilno

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3200; CAW, Ap 28564, 23506, VM 48–3912; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony