Przodownik PWŚl.
Roch REGINEK


Imiona rodziców

Ignacy, Anna Bartoszak

Data urodzenia

4 VIII 1899

Miejsce urodzenia

Wielki Dobrzyń

CV wojskowe

W WP od 18 III 1919 do 22 IX 1920 Od 20 X 1920 do 17 VI 1922 w PGŚl. Następnie w PWŚl. Początkowo w służbie śledczej w Katowicach i pow. katowickim w: Komis. w Bogucicach (do 30 XI 1922) Eksp. śledcz. w Katowicach (do 31 III 1923) Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923) Oddz. Śledcz. (do 15 IV 1924) W Komisariace: Załęże (do 31 VIII 1924), Wirek (do 14 XII 1924), Roździeń (do 8 VII 1925) W Urzędzie Śledcz. w Katowicach (do 4 III 1926) Następnie w służbie mundurowej w Kdzie Rez. w Katowicach (do 3 V 1926) W Komisariace w Rybniku (do 15 IV 1931) Na Post. w pow. rybnickim w: Czerwionce (do 15 XI 1933) Knurowie jako zastępca komendanta (do 31 III 1939) Przeniesiony jako komendant na Posterunku w Gierałtowicach Starszy posterunkowy mian. 1 XII 1923 Przodownik – 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/2 (62), 2323

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry