Kapitan piech.
Teodor JESIPOWICZ


Imiona rodziców

Michał,

Data urodzenia

9 XI 1896

Miejsce urodzenia

Ryga

Życiorys cywilny

W 1932 pełnił służbę w PKU Lublin Miasto 19 XII 1938 wyznaczony tamże kierownikiem referatu ewidencji i administracji rezerw. Awansowany do stopnia Kapitan starsz. 15 VIII 1924

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1074; CAW, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 300/18/340 i 342; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry