Starszy posterunkowy PWŚl.
Urban SZAFRANEK


Imiona rodziców

Gabriel, Maria Mastalska

Data urodzenia

25 V 1893

Miejsce urodzenia

Proboszczowice

CV wojskowe

Od 7 IX 1920 do 15 VIII 1921 i od 16 IX 1921 do 23 VI 1922 w PG.l. Od 16 VII do 15 IX 1921 w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego W PWŚl. od 24 VI 1922 Służbę pełnił w Komisariace Lipiny pow. świętochłowicki (do 31 I 1926) Kdzie Rez. w Katowicach (do 19 VIII 1926) Następnie aż do września 1939 w III Komis. w Chorzowie pow. katowicki Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (61), 1594

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry