Major piech.
Antoni FLESZAR


Imiona rodziców

Józef, Katarzyna Grad

Data urodzenia

20 XII 1897

Miejsce urodzenia

Markowa pow. przeworski

Życiorys cywilny

W 1918 ochotnik komp. szturmowej we Włodzimierzu Wołyńskim Od 1923 służył w 1 pp Leg. Baonie szkolnym DOK III Mianowany 25 VIII 1939 dcą baonu 39 pp W kampanii wrześniowej oficer sztabu piechoty dywizyjnej 24 DP

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3482; CAW, Ap 817, Zespół akt Biura Personalnego MSWojsk. 614/105; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry