Starszy posterunkowy PP
Bronisław LECHOWSKI


Imiona rodziców

Ignacy,

Data urodzenia

25 X 1896

Miejsce urodzenia

Ćmielów

CV wojskowe

W policji od 1921 Przez wiele lat służbę pełnił w woj. kieleckim, ostatnio na Posterunku w: Olkuszu (od 20 V 1937), Ojcowie pow. olkuski (od 1 VI 1937) i od 17 X 1937 ponownie w Olkuszu We wrześniu 1939 służył w Komendzie Powiatowej w Olkuszu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [2] (22)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry