Starszy posterunkowy PWŚl.
Jan ĆWIĘCZEK


Imiona rodziców

Jan, Agnieszka

Data urodzenia

16 I 1894

Miejsce urodzenia

Osiny

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W WP od 1 IV 1919 Od 12 VI 1920 do 3 VII 1921 w POW Górnego Śląska Od 4 VII 1921 do 15 VI 1922 w SGmin., a od 28 VI 1922 w PWŚl., gdzie służbę pełnił w pow. rybnickim na Posterunku w Pszowie do 14 IX 1923, następnie w florach, skąd 27 XII 1938 przeniesiony na Posterunek w Rychwałdzie pow. frysztacki tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/3 (55), 1187

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry