Starszy posterunkowy PP
Piotr KOWALIK


Imiona rodziców

Wawrzyniec, Maria Mańko

Data urodzenia

6 VI 1901

Miejsce urodzenia

Wólka Nadworska

CV wojskowe

W policji od 1 IX 1924 jako post. w XV Okręgu w Nowogródku 27 XII 1924 przydzielony do Komendy Pow. w Łunińcu, następnie służbę pełnił w pow. brzeskim – od 19 V 1925 na Posterunku w Wojskach, od 1 IX 1927 na Posterunku w Kamieńcu Litewskim Tam też we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/5 (84), 3173

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry