Starszy posterunkowy PP
Michał ROGALSKI


Imiona rodziców

Stefan, Franciszka Kijek

Data urodzenia

22 IX 1899

Miejsce urodzenia

Łysobyki

CV wojskowe

W Legionach Polskich służył jako woźnica W WP od 5 VII 1919 do 1922 Od 28 I do 10 IX 1920 na froncie bolszewickim 32 pp, st. szer. W policji od 25 VI 1923 p.o. post. przydzielony do służby gran. w pow. lidzkim Od 9 IX 1924 na Posterunku w Berezie Kartuskiej pow. prużański Kurs dla przod. ukończył 9 I 1926 w Brześciu n. Bugiem Od 3 V 1934 do 28 II 1935 w Szkole Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu Następnie służył w Kamieniu Koszyrskim – od 15 II 1935 w Komendzie Powiatowej Od 17 VIII 1936 na Posterunku Od 12 I 1938 – i nadal we wrześniu 1939 – w II Komis. w Brześciu n. Bugiem Starszy posterunkowy mian. 1 I 1931

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/1 (34), 140

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry