Kapitan piech.
Adam Marian WERNER


Imiona rodziców

Stanisław, Paulina Błażkiewicz

Data urodzenia

21 XI 1893

Miejsce urodzenia

Dzikowo Stare pow. cieszanowski

Życiorys cywilny

Członek Drużyn Strzeleckich W latach 1914–1918 służył w armii austriackiej. W WP od 1918 Przydzielony do 1 pap Uczestnik wojny 1918–1921, w tym walk o Lwów Następnie służył w 27 p. uł. 8 baon san. 63 pp 51 pp Od 1938 w PKU Lwów jako kierownik referatu.

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 338; MKat., 3164/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry