Posterunkowy PWŚl.
Roman BURY


Imiona rodziców

Szymon, Franciszka Smolarz

Data urodzenia

10 VII 1910

Miejsce urodzenia

Topola Wielkopolska

CV wojskowe

Do policji przyjęty 29 IX 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego Z przydziałem do Komp. „F” Rez. PP we Lwowie 15 XII 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Skierowany do Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński Od 18 II 1939 przeniesiony do PWŚl. Służbę pełnił na Posterunku w Błędowicach na Zaolziu.

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (49), 377

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry