Podporucznik rezerwy
Władysław Karol SOKOŁOWSKI


Imiona rodziców

Stanisław, Kamila Kocyan

Data urodzenia

20 VII 1901

Miejsce urodzenia

Myślachowice pow. chrzanowski

CV wojskowe

Student WSH w Krakowie. Pracownik Dyrekcji Poczt w Bydgoszczy. Członek POW. W 1920 : 6 Pułk Artylerii Polowej. Ukończył Szkoła Podchorążych Rezerwy Saperów w Warszawie (1923). Podporucznik od 1 VII 1925; Ośrodka SaperskoPionierskiego 7 Dywizja Piechoty

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Janina Dzienniak
Dziecko

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 036/1 16 IV 1940 AM 1596

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 4195, Odrz, 13 X 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry