Komis. PWŚl.
Jan KUBACZKA


Imiona rodziców

, Marianna

Data urodzenia

18 XII 1897

Miejsce urodzenia

Tyra

CV wojskowe

W służbie Państwowa od 1916 Po raz pierwszy przyjęty do PWŚl. przed 13 XI 1924 – służył jako zastępca kier. Komis. Katowice Dworzec Ponownie w PWŚl. od 1 I 1928 z przydziałem do Komisariatu w Chorzowie pow. katowicki, gdzie służył do 1 IV 1928. Następnie jako instruktor w Kdzie SzPWŚl. w Katowicach (do 30 XI 1931), skąd przeniesiony został na stanowisko kier. II Komis. w Królewskiej Hucie (później pn. II Komis. w Chorzowie) i tam służbę pełnił do 5 II 1939. Od 2 X 1938 do 9 II 1939 deleg. na Zaolzie, 10 II 1939 mian. kier. Komis. w Trzyńcu pow. frysztacki Tam we wrześniu 1939 St.przod. mian. 1 I 1928 Aspirant – 15 XII 1928 Podkomisarz po 3 III 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/1 (30), 5165

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry