Starszy posterunkowy PP
Wincenty LIPIEŃ


Imiona rodziców

Wincenty, Michalina Szpilewska

Data urodzenia

25 IX 1888

Miejsce urodzenia

Mińsk

CV wojskowe

W policji od 1 III do 1 VI 1921 w Kdzie. Pow. w Nieświeżu Ponownie przyjęty do służby 1 X 1921 z przydziałem na Posterunku w Bielicy pow. lidzki. Od 10 XI 1924 na Posterunku w Szereszowie pow. prużański, od 2 VII 1925 w Prużanie, początkowo w Oddz. Konnym, a od 5 IX 1929 w Komendzie Powiatowej W 1938 przeniesiony na Posterunek w Maleczu pow. prużański Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/3 (47), 888

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry