Przodownik PP
Bronisław STACHOWICZ


Imiona rodziców

Antoni, Maria

Data urodzenia

10 II 1901

Miejsce urodzenia

Chmielnik

CV wojskowe

W WP od 4 II 1920 do 20 XI 1922 W policji od 16 VI 1923 Służbę pełnił w woj. wołyńskim, m.in. na Posterunku w Teodorówce pow. sarneński jako jego komendant Ukończył 1 III 1934 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Czudelce pow. sarneński Starszy posterunkowy mian. w lipcu 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (73), 1141

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry