Podporucznik piech. rezerwy
Henryk NOWICKI


Imiona rodziców

Franciszek, Józefa

Data urodzenia

3 V 1902

Miejsce urodzenia

Chlew pow. kaliski

Życiorys cywilny

Szkoła Handlowa Koedukacyjna Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Kaliszu (1924) SPRPiech. (1931) W 1920 uczestnik wojny polsko-bolszewickiej Odbył ćwiczenia rezerwy w 69 pp (1932) W 29 pp (1933) jako dca plut. ckm Mianowany Podporucznik rezerwy ze starsz. 1 I 1933 Przydzielony do 69 pp. Urzędnik w elektrowni w Kaliszu

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2387; CAW, Ap 3408+3439; ROR 1934

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry