Posterunkowy PP
Antoni ZWOLIŃSKI


Imiona rodziców

Józef, Anna Madur

Data urodzenia

22 III 1909

Miejsce urodzenia

Kowel

CV wojskowe

W policji od 2 X 1933 jako post. w Rez. Szeregowy PP przy KG w Żyrardowie pow. błoński Od 25 VI 1934 służbę pełnił w woj. poleskim Od 14 XI 1934 w Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. prużański 12 III 1938 kurs przy Kdzie Woj. w Brześciu n. Bugiem przeszedł do pionu śledcz We wrześniu 1939 służył w Wydz. Śledcz. w Brześciu n. Bugiem

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (92), 198

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry