Przodownik PWŚl.
Franciszek GNIEŁKA


Imiona rodziców

Józef, Jadwiga Wieczorek

Data urodzenia

22 VII 1888

Miejsce urodzenia

Hajduki Wielkie

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej W PWŚl. od 17 VI 1922. Służył w II Komis. w Królewskiej Hucie (do 13 XII 1922), na Posterunku w Gorzycach pow. rybnicki (do 30 IX 1924), w Komisariace w Rybniku (do 20 I 1925) i jego Eksp. śledcz., a po jej likwidacji pozostał w Komisariace, skąd 22 XII 1938 przeniesiony na Posterunek w Jabłonkowie na Zaolziu, od 11 VIII 1939 jako zastępca komendanta Starszy posterunkowy mian. 1 I 1928 Przodownik . 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/2 (77), 1771

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry