Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r7858596743,LEBIODA.html
25.05.2024, 09:46

Przodownik PP
Władysław LEBIODA


Imiona rodziców

Andrzej, Maria Jańska

Data urodzenia

19 IV 1896

Miejsce urodzenia

Kalisz

CV wojskowe

W WP od 9 V 1919 do 13 IV 1921 Kapral Do policji przyjęty 1 XI 1923 Przydzielony do Komisariatu w Brześciu n. Bugiem. Następnie służbę pełnił w pow. brzeskim jako komendant Posterunku: od 25 V 1927 w Dworcach, od 25 XI 1928 w Kamieńcu Litewskim, od 14 IV 1931 w Mokranach, od 18 III 1932 w Kamienicy Żyrowieckiej, od 4 IX 1932 ponownie w Mokranach Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1925 Przodownik – 1 I 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [3] (23)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony