Przodownik PP
Jan SIKORA


Imiona rodziców

Jan, Katarzyna Grzesiak

Data urodzenia

5 VI 1892

Miejsce urodzenia

Radkowice

CV wojskowe

Po raz pierwszy służbę w policji podjął 15 VII 1920 i do 31V1921 pełnił ją na Posterunku w Wierzbniku pow. iłżecki Zwolniony na własną prośbę Od 16 VIII 1921 w policji woj. poleskiego - w pow. brzeskim Od 12 II 1924 w pow. łuninieckim Ukończył 31 XII 1926 Szkołę Policyjną w Brześciu n. Bugiem Od 12 I 1938 - i nadal we wrześniu 1939 - w II Komis. w Brześciu n. Bugiem

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [2] (37)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry