Posterunkowy PP
Jerzy ŁUSZCZYŃSKI


Imiona rodziców

Jan,

Data urodzenia

1916

CV wojskowe

Do policji przyjęty 9 V 1938 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do IV Komp. Rez. PP w Herbach Starych pow. częstochowski 1 VII 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski przydzielony do woj. lwowskiego i skierowany do pow. drohobyckiego Tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (50), 2657

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry