Podpułkownik int. st. sp.
Adolf DOSTAL


Imiona rodziców

Leopold,

Data urodzenia

30 XII 1873

Miejsce urodzenia

Praga Czechy

Życiorys cywilny

Wydział Prawa, Uniwersytet Praski Od 1914 żołnierz II Brygady Legionów Polskich W WP od 1918 jako ofic. ewid. (1919) Referent budżetowy w Oddz. III Szt. Gen. (1924) W 1926 przeniesiony w stan spoczynku W 1939 w ewidencji PKU Warszawa Miasto III

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1051; CAW, KN 19.12.1933, Tajny Dziennik Personalny Rezerw MSWojsk. 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry