Porucznik adm.
Marian Józef PALCZYŃSKI


Imiona rodziców

Florian,

Data urodzenia

14 XII 1892

Miejsce urodzenia

Domaradz pow. brzozowski

Życiorys cywilny

Gimnazjum w Stanisławowie (1912) SPchor. (1920) Podczas I wojny światowej w armii austriackiej W WP od 1919 Pełnił służbę w 48 pp 45 pp 2 Samodz. BKaw. 22 p. uł. CWOfic.Lot. (1933–1937) Awansowany do stopnia Porucznik ze starsz. 1 XII 1922

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2544; CAW, Ap 977, 2547

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry