Posterunkowy PWŚl.
Stanisław KAROLAK


Imiona rodziców

Balcer,

Data urodzenia

13 IX 1893

CV wojskowe

W PWŚl. od 1 I 1925 Służbę pełnił w Kdzie SzPWŚl. w Katowicach, skąd od 13 VII do 1 VIII 1931 deleg. do Komisariatu Roździeń Szopienice pow. katowicki, potem w Kdzie Rez. w Katowicach (do 15 II 1932), następnie w Kdzie Rez. w Królewskiej Hucie (od 1934 pn. Post. Pogotowia w Chorzowie) do 27 I 1939, skąd został przeniesiony do Komisariatu w Pietwałdzie pow. frysztacki Tam nadal służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/3 (3), 766

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry